luni, 15 aprilie 2013

Marfa bună nu se vinde singură. Ambalajul însă o vinde garantat.
Mișcarea Dacia nu este o mișcare pentru distrugerea cuiva, ci pentru înlocuirea a ceva cu altceva. În cei cățiva ani de existență, Mișcarea Dacia a concretizat o soluție completă și coerentă pentru schimbarea actualului sistem economico-social și politic.

Prin utilizarea brandului Dacia se propune redescoperirea trecutului și apoi prin marcarea unui “punct zero” construirea viitorului pe baza Principiilor si Obiectivelor elaborate de mari și mai puțin mari gânditori și cizelate de inițiator și membrii activi.

Cei care iau cunoștință despre ceea ce propune Mișcarea Dacia au numai cuvinte de laudă și sunt de acord cu majoritatea propunerilor acesteia.

Concluzie: Noua forță spirituală și obiectivele acesteia reprezintă o MARFĂ BUNĂ.

Dar, aplicând teoriile marketingului, ajungem la concluzia că pentru a putea vinde acestă marfă, avem nevoie de un ambalaj adecvat. Consistența ambalajului este dată de legalizare. Este obligatoriu să se îndeplinească formalitățile legale de înființare și funcționare pentru a putea scoate produsul pe piață. Și mai este nevoie de ceva. Mesajul imprimat pe ambalaj trebuie să fie cel care să atraga atenția și să convingă clientul.

Noi am ajuns in stadiul în care am început ambalarea. Este nevoie de o mult mai mare implicare a membrilor mișcării pentru aceasta. Legalizarea și transmiterea mesajului Mișcării Dacia trebuie să își facă mai mult loc pe agenda fiecăruia dintre noi. Nu se cer cotizații, sponsorizări și altele asemenea. Se cere timp din prezentul nostru pentru viitorul copiilor noștri.

Viață veșnică poporului și țării noastre!

joi, 11 aprilie 2013

FORMULAR DE ADEZIUNE LA MIȘCAREA DACIA


Lista semnaturilor membrilor fondatori ai
MISCARII DACIA
LOCALITATEA : .........................................
JUDETUL: .....................................................
TARA: ............................................................

Nr.
Crt.
NUME SI PRENUME
DATA
NASTERII
ADRESA
CI/BI /PASS
SERIA SI
NUMARUL
CNP
SEMNATURA
12345678910Prezenta lista este act public, a fost intocmita conform dispozitiilor Legii Partidelor Politice nr.14/2003 R si se afla sub incidenta art.292 din Codul Penal. Este interzisa semnarea de catre o persoana pe mai multe liste . Semnatarii prezentei liste sunt membri fondatori ai MISCARII DACIA, iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora va fi facuta numai in scopul infiintarii MISCARII DACIA, si in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

DECLARATIE
Subsemnatul......................................................, domiciliat in..............................................................................., nascut la data de …................, in localitatea………….......................………, judetul……….....…………., posesor al……, seria……, nr………….., CNP …….....…….....……….., declar pe propria raspundere ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de……. pozitii, corespund realitatii.
Semnatura                                                                  Data                                                                                 Localitatea