joi, 2 ianuarie 2014

RECONCILIEREA NAȚIONALĂRECONCILIEREA NAȚIONALĂ


            Mișcarea Dacia propune proiectarea unei noi paradigme socio-economice și apoi implementarea ei pașnică în societatea românească și nu numai. Schimbarea sistemului actual, vechi de mii de ani, sub diversele forme luate în timp, este absolut necesară și în acest sens, tot mai multe voci se aud și din ce în ce mai mulți oameni conștientizează. Mișcarea Dacia este în prezent singura voce care propune o alternativă coerentă și completă la actualul sistem: O nouă paradigmă socio-economică. Pentru aceasta a înființat Asociația Mișcarea Dacia care va completa, adapta și definitiva proiectul realizat în grupul facebook Mișcarea Virtuală Dacia. În paralel, Asociația Mișcarea Dacia va descoperi și pregăti pe viitorii lideri politici care vor avea misiunea de a se constitui într-o forță politică și prin metode constituționale să implementeze noua paradigmă socio-economică. O astfel de schimbare radicală și profundă se va realiza în timp, nu brusc. Urmările unei implementări rapide pot fi nefaste pentru populație. Stresul unei schimbări totale a vieții de zi cu zi, atât în ceea ce privește familia cât și în ceea ce privește societatea poate fi de nesportat pentru unii dintre cetățeni. Așa că se impun strategii fundamentate științific și adaptate la conjuncturi care să ușureze absorția noului și adaptarea la stilul de viață propus.
            Una dintre strategii ar putea fi reconcilierea între cetățeni. Este nevoie de reconciliere deorece actualul sistem a creat prăpăstii insurmontabile între diferite categorii de cetățeni: bogați-săraci, politicieni-alegători, slujbași la stat-contribuabili, investitori-consumatori etc.
            Sebastian Burduja spunea pe blogul: http://adevarul.ro/news/societate/dreptate -adevar-reconciliere-1_5207f878c7b855ff56c9c665/index.html: „ ... N-am avut şansa, ca popor, să facem pace cu noi înşine, să ne asumăm trecutul cu bune şi cu rele. N-am ştiut ca în momentele de răscruce ale anilor 90 să ne unim sub semnul reconcilierii şi-al adevărului. N-am avut liderii care să aibă competenţa şi mai ales dorinţa de a face lumină asupra unor decenii întunecate de durere şi ruşine. ... ”
Vladimir Tismaneanu spune pe site-ul http://www.contributors.ro/global -europa/destinul-lui-nelson-mandela-1918-2013/:
”Moral, Mandela a sustinut filosofia universalitatii drepturilor omului si s-a opus oricaror vendete. A fost unul din arhitectii Comisiei pentru Adevar si Reconciliere din Africa de Sud, condusa de arhiepiscopul Desmond Tutu. Aceasta s-a dovedit a fi o institutie vitala pentru depasirea urilor, aprehensiunilor si adversitatilor dintre cele doua forte care s-au confruntat vreme de decenii. Comisia a avut dreptul sa convoace, sa asculte marturisirile si depozitiile, sa accepte cererile de absolvire si sa acorde iertare celor care se caiau.”
Pornind de la exemplele din lume și istorie de rezolvare a unor situații specifice de acest tip, propun crearea de Comisii pentru Dreptate, Adevăr, Corecție, Împăcare și Armonie.


COMISIILE DREPTATE ADEVĂR CORECȚIE ÎMPĂCARE ȘI ARMONIE (COMISIILE D.A.C.I.A.)

            Comisiile propuse au rolul de a facilita implementarea noii paradigme socio-economice cu un stres minim pentru cetățeni. Se pleacă de la premiza că în noua societate propusă este nevoie de toți cetățenii și pentru implementarea noii paradigme socio-economice este necesar aportul tuturor. O schimbare de sistem presupune un mare consum de energii. Mișcarea Dacia nu propune ”umplerea pușcăriilor” sau ”plutonul de execuție” pentru cei care au făcut rău semenilor. Ea propune o mediere între părți, aflarea adevărului, ”plata socială pentru greșeli în condițiile constituției, iertarea și împăcarea. Mișcarea Dacia propune stabilirea unui ”moment zero”, reglarea în stil just, pacifist și constructiv a problemelor persoanelor care au adus prejudicii comunităților și atragerea în munca de construcție a noului sistem social a tuturor persoanelor. Energii care în atitudini de vendetă ar dipărea sau ar fi ținute blocate pot fi coagulate în efortul comun de edificare a unei noi societăți.

Dreptate: Este un principiu de bază care asigură o asanare morală a societății. Trebuie subliniat că acest concept nu trebuie privit prin prisma actualei pradigme socio-economice ci din punctul de vedere al principiilor noii paradigme socio-economice propuse de Mișcarea Dacia. Multe nuanțe revanșarde ce ar fi sugerate de termen nu-și au locul în activitatea comisiei.

Adevăr: Prin comisiile propuse se crează cadrul instituțional, fără a substitui prerogativele altor instituții, pentru cercetarea și/sau mărturisirea unor fapte de natură antisocială comise în trecut. Activitățile au caracter public și sunt total transparente.

Corecție: Cei care au greșit trebuie să plătescă. Acest principiu se poate aplica cu ajutorul comisiei care poate media între persoane și comunități. Unele corecții pot fi mixte. La corecțiile legale, stabilite de instanțele competente constituționale pot precede unele corecții voluntare, negociate în comisiile D.A.C.I.A. Aceste corecții voluntare pot fi de exemplu returnări de bunuri obținute nejustificat către comunități, recunoașterea publică a unor fapte antisociale etc. Judecătorii pot ține cont în deciziile lor de corecțiile voluntare.

Împăcare: Unul dintre scopurile principale ale comisiei este acela de împăcare între diferitele categorii învrăjbite de sistem astăzi. Împăcările vor avea caracter public.

Armonie: După ”momentul zero”, toți cetățenii vor trăi în armonie cu natura, familia, ceilalți cetățeni ai țării și cetățenii altor țări.

            Alături de alte instrumente de lucru ideologice, comisiile propuse vor asigura succesul implementării unei noi paradigme socio-economice.
           

            Invit pe toți cei interesați la dezbateri pe această temă!