luni, 12 ianuarie 2015

SISTEMUL MONETAR

SISTEMUL MONETAR

Primele elemente ale sistemului monetar au apărut odată cu apariția supraproducției. Asta spun ”specialiștii” promovați de sistem. Ei nu spun că aceste elemente au apărut concomitent cu apariția primelor populații nomade. Sistemul monetar în sine a apărut și s-a consolidat odată cu statele. Tot ”specialiștii” sistemului actual fac și această afirmație. Ei uită să spună că statele în cauză sunt imperiile. Se omite cu intenție să se spună adevărul: Sistemul monetar actual a apărut și s-a dezvoltat în paralel cu evoluția orânduirii sclavagiste (sclavagism, evul mediu, capitalism în toate etapele sale și comunism).
Actuala orânduire sclavagistă se situează pe curba descendentă a evoluției, fiind la finalul ei. Omenirea se află la o răscruce: fie schimbă sistemul actual bazat pe materialism cu altul care se bazează pe spiritualism, fie va fi martora extincției speciei umane.
Odată cu dispariția orânduirii sclavagiste, implicit va dispărea și actualul sistem monetar. Avem datoria să ”luptăm” pentru ca dispariția sa să se producă prin varianta optimistă, cea a creării UNEI NOI LUMI.
Ce putem face noi astăzi? Putem să proiectăm NOUA LUME. Apoi să o înlocuim pe cea prezentă urmărind implementarea proiectului. Un capitol important al proiectului este conceperea unui nou sistem monetar.
Propunerea trebuie privită în perspectiva implementării ei în noua orânduire socială alături de multitudinea de alte măsuri ce se vor lua în diferitele zone ale vieții socio-economice. Imaginarea aplicării ei în sistemul actual sau într-unul parțial modificat nu poate conduce decât la falsa concluzie că nu este fezabilă.
Un nou sistem monetar presupune o bancă unică, națională, o nouă monedă, virtuală și alt mod de funcționare a sistemului, radical diferit față de cel de azi.
            Moneda unică are următoarele caracteristici:
- circulă exclusiv virtual;
- tranzacțiile între părți se fac prin intermediul documentului unic;
- nu se devalorizează;
- circulă fără dobânzi;
- are valoare acoperită 100% de bunuri;
- este garantată de stat;
- se lansează de stat exact pe valoarea bunurilor create în economie;
- se numește ecoson.
            Banca unică are următoarele caracteristici:
- este de stat;
- este depozitarul (virtual) și garantul banilor;
- depozitele sunt proprietatea deținătorilor;
- banca nu are bani proprii (excepție sunt banii pentru funcționarea administrativă a ei ca orice entitate);
- emite bani sub controlul statului exclusiv pentru achizițiile statului;
- nu pune în circulație bani pe altă cale;
- nu percepe taxe și comisioane;
- nu acordă dobândă pentru depozite;
- nu folosește sumele din depozit;
- nu dă împrumuturi;
- gestionează circulația virtuală a ecosonului.
Prin faptul că posesorii de sume de bani depozitate la banca unică nu primesc dobânzi, îi determină pe aceștia să aleagă dintre două variante. Prima este să-i lase în depozit având siguranța lor. Nu au loc devalorizări neexistând inflație. Sumele rămân constante atât nominal cât și real. A doua variantă este să încerce să-i înmulțească prin înființarea unei activități productive. Pentru aceasta el se asociază cu statul, cu o comunitate locală, cu alți asemenea lui, cu furnizori de utilaje și materii prime și cu salariați. Împreună cu aceștia urmărește să producă bunăstare în entitatea înființată. Periodic, se împarte bunăstarea realizată între participanți.
Putem observa că funcțiile actuale ale banilor: măsură a valorii, mijloc de circulaţie, mijloc de acumulare, mijloc de plată și monedă universală ca mijloc internaţional de plată se păstrează. Diferența este că aceste funcții sunt puse 100% în slujba creării de condiții pentru o funcționare armonioasă, naturală a societății și nu cum au fost utilizate până acum în scopul satisfacerii dorințelor de stăpânire a lumii de către o minoritate. Sistemul monetar a fost în trecut și este astăzi un instrument de bază al menținerii majorității populației la statutul de sclavi. Viitorul este altul.

O NOUĂ LUME ESTE POSIBILĂ. DEPINDE NUMAI DE NOI.

sâmbătă, 10 ianuarie 2015

REVOLUŢIA SPIRITUALĂ

REVOLUŢIA SPIRITUALĂ


Eşecul lumii materialiste este evident astăzi pentru oricine are ochi să vadă. Lumea este la o răscruce. Continuă pe drumul actual ce duce la dispariție sau schimbă macazul căutând altceva. Acel altceva nu poate fi decât spiritualitatea. Soluția este trecerea de la materialism la spiritualism, de la lumea materialistă la lumea spiritualistă.
Procesul de trecere la lumea spiritualistă este unul pașnic și de durată. Omul este obligat să trăiască în armonie cu natura. Pentru aceasta se impune schimbarea modului său de viață prin renunțarea la tot ceea ce derivă din materialism. Lumea spiritualistă are la bază omul, familia, comunitatea și națiunea, în această ordine. Societatea este una echitabilă, există exclusiv prin adevăr și dreptate și asigură şanse egale tuturor.

Trecerea la lumea spiritualistă se face prin REVOLUȚIA SPIRITUALĂ. Scopul final al revoluției spirituale este să creeze O NOUĂ LUME.