marți, 6 august 2019

MONADA


MONADA

Simbolul „MONADA” are două mii cinci sute de ani și provine de la Pitagora, primul Mare Maestru al Iluminaților. Este preluat din scrierile sale secrete despre Monadă. Este unul dintre cele mai simple, mai vechi, mai puternice și mai profunde simboluri din toate timpurile. Este SIMBOLUL UMAN CELEST pe care îl utilizează iluminații și se referă la universul r > = 0. Este esența existenței. Se poate chiar numi imaginea lui „Dumnezeu”.
Monada reprezintă unitatea.
Iluminații se referă la o unitate de bază a gândirii ca la o monadă (termen folosit în greacă pentru „unitate”, „singură”) și, uneori, ca „existon” sau „psichon”. Monada este cea mai elementară „particulă” a existenței adimensionale. Este o particulă de energie mentală și poate genera o cantitate de energie materială, dimensională. Poate emite o astfel de cuantă și, de asemenea, o poate reabsorbi.
Leibniz a spus că universul se bazează pe un număr infinit de entități mentale fără dimensiuni numite monade.
Modelul de bază al existenței este: un număr infinit de monade în existență adimensională (însemnând o cantitate infinită de energie mentală), fiecare dintre acestea putând crea una sau mai multe cuante de energie dimensională, materială, creând astfel un univers dimensional infinit de mare care trebuie populat cu un număr infinit de cuante de energie dimensională, materială. Numărul infinit de monade a existat mereu și va exista întotdeauna. Nimic nu le-a creat și nici nu le poate anihila: ele sunt unitățile de bază ale existenței.
Energia oscilează între adimensional și dimensional, între un domeniu în afara spațiului și timpului și un domeniu din spațiu și timp, asta ne învață matematica ontologică. De ce? Pentru că matematica este cea care definește dimensiunile. Zero-dimensionalitatea nu este în spațiu și timp. Numărul zero este fără dimensiuni. Zero este originea existenței. Zero este Mintea. Zero este Dumnezeu așa cum este în sine.
Dar zero conține toate numerele, deoarece zero este unu împărțit la infinit. Ori de câte ori vedeți numărul zero, nu ar trebui să vă gândiți la el ca la „nimic”, ci la numărul unu - MONADA SUPREMĂ - împărțit la toate numerele fără limită (infinit). Când înțelegeți zero în acești termeni vedeți că condiția nimicului absolut este imposibilă, deoarece „zero” nu este altceva decât ceva, și anume la numărător unu și la numitor infinit.
Zero inversat este infinit, adică unu împărțit la zero este egal cu infinit. Zero are o tendință intrinsecă de a se inversa, deoarece este singurul mod în care poate face orice să se întâmple, iar atunci când face acest lucru creează infinitul. Big-Bang-ul - crearea unui univers întreg din nimic - a fost de fapt inversarea inevitabilă a lui zero care a dus la generarea infinitului.

Leibniz se referea la suflete ca monade: puncte energice, imateriale, indivizibile, neîntinse, împerechetoare, necauzate, fără dimensiuni. Există infinite zerouri - monade / suflete - în univers, care nu ocupă spațiu și sunt în afara timpului. Sunt minte curată, dar sunt neconștiente până în momentul în care pot dezvolta conștiința.
Toate monadele împreună formează o singură Monadă, cum ar fi neuronii care formează un creier.
Monada este Dumnezeu, dar acesta nu este un Dumnezeu Abrahamic simplist. Acesta este Dumnezeul Principiului Holografic. Cum așa? Fiecare monadă zero - există în Monada, totuși, Monada este, în sfârșit, ea însăși doar un punct fără dimensiuni, un Zero și, ca atare, există în orice monadă obișnuită. Deci, monada face parte din Monadă și Monada parte din monadă: fiecare parte este în întreg și întregul este în fiecare parte. Acesta nu este un misticism ciudat. Aceasta este matematica pură, rezultatul logic al proprietăților lui zero. Deci, dacă vrei să înțelegi misterul suprem al vieții, aici îl ai.

Circumpunctul, Monada, este și o reprezentare perfectă a Sinelui.
Sinele este un centru nou și glorios al personalității spre care putem să tindem, să creștem. În termeni cosmici, l-am eticheta pe Lucifer ca persoană morală, Satana ca umbra malefică, Sophia ca anima înțeleaptă și radiantă, Logosul ca animus și Abraxas drept Sinele întreg, entelehia cosmică. Sarcina noastră, ca ego individual, este să integrăm toate aceste componente. Dacă reușim, am ajuns la același nivel cu Abraxas. Am devenit literalmente Dumnezeu.
Carl Gustav Jung afirma: „Viața mea este o poveste a realizării de sine a inconștientului”.

Monada și monadele interacționează continuu între ele până când fiecare monadă devine la fel de clară ca Monada în sine, până când neconștientul a fost eliminat și totul este clar, până când toate sunt iluminate, totul este lumină.

Extrase și adaptări din: The Illuminati’s Secret Religion

În proiectul Mișcării Dacia, „Falansterul educației”, aflat în lucru, conceptul esențial este transformarea monadei în Monadă, adică așezarea în centrul interesului activităților societății umane a educației care să poată garanta atingerea maxim composibilă a potențialului cu care s-a născut fiecare individ, pe parcursul devenirii sale, prin asigurarea de oportunități egale tuturor copiilor.