marți, 21 iulie 2015

ETICHETA PERSONALĂ
PREAMBUL

Pentru a crea „O NOUĂ LUME”, pe lângă existenţa principiilor şi a obiectivelor, este nevoie de utilizarea unor „instrumente” specifice. Un astfel de instrument este ETICHETA PERSONALĂ.
Atrag atenţia că pentru înţelegerea acestei propuneri, orice abordare se va face prin prisma întregului proiect „O NOUĂ LUME”. Orice abordări cu referinţe la actualul sistem vor duce la concluzii greşite, de altfel previzibile.
Un principiu de bază al proiectului „O NOUĂ LUME” este acela al unui nou sistem electoral bazat pe competenţă. Pentru a se elimina situaţia actuală a „concursurilor de popularitate” prin care se aleg conducătorii şi a cărui rezultat este resimţit azi de fiecare dintre noi în mod negativ, candidaţii vor trebui să îndeplinească anumite criterii. De asemenea, pentru ocuparea unui anumit post public, doritorii vor trebui să îndeplinească şi ei anumite criterii.
Criteriile sunt stabilite iniţial şi vor fi diferite în funcţie de importanţa şi caracteristicile postului. Absolvenţii vor da un set de teste minimal şi vor primi calificative. Acestea vor fi incluse în ETICHETA PERSONALĂ. Pe parcursul vieţii fiecare are posibilitatea să-şi completeze şi să-şi îmbunătăţească performanţele consemnate în ETICHETA PERSONALĂ.
Pentru ocuparea oricărui post public de reprezentare sau de execuţie, candidaţii vor trebui să aibă un anumit punctaj minim în funcţie de importanţa şi caracteristicile acestuia. Alegerea câştigătorului dintre candidaţii care au trecut acest prag se va face de către persoane care îndeplinesc anumite criterii specifice (competenţă, teritorialitate etc.)
Prin această metodă vom ajunge să fim conduşi, reprezentaţi şi asistaţi de către „înţelepţi” şi nu de slujbaşii „banului” ca până acum.
O altă sferă de aplicare este în zona muncii. O ETICHETĂ PERSONALĂ în care sunt incluse performanţe crescute va crea un atu persoanei respective în negocierea cotei de participare la împărţirea bunăstării obţinute într-o entitate productivă.
În continuare prezint caracteristicile ETICHETEI PERSONALE într-o primă variantă, perfectibilă.


DEFINIŢIE:

Eticheta personală este un element esenţial al documentului unic şi reprezintă sinteza competenţelor generale şi specifice ale unei persoane la un moment dat. Fiecare competenţă componentă este acordată de specialiştii din domeniul respectiv şi are o durată de valabilitate stabilită tot de către aceştia. Are diferite grade de accesibilitate publică în funcţie de autoritatea atribuită şi scopul accesării.

COMPONENTELE ETICHETEI PERSONALE:

1.      Codul Numeric Personal (CNP);
2.      Coduri Native (CN);
3.      Coduri profesionale (CP).

Codul Numeric Personal (CNP)

Codul Numeric Personal (CNP) este codul unic al fiecărei persoane fiind format din 13 cifre. Este atribuit la naştere fiecărui nou-născut şi se regăseşte pe documentul unic.


Coduri Native (CN)

1.      Teste de personalitate:
-          Inteligenţă emoţională;
-          Inteligenţă socială;
-          Personalitate;

2.      Teste de aptitudini:
-          Inteligenţă (IQ);
-          Dominanta creierului;
-          Capacitatea de concentrare;
-          Analogie;
-          Asociere şi clasificare;
-          Raţionament spaţial;
-          Logică secvenţială;
-          Raţionament hibrid;

3.      Teste psihologice:
-          Nervozitate;
-          Depresie;
-          Alcoolism;
-          Tulburare bipolară sau manie;
-          Dependenţă de internet;
-          Dependenţă sexuală;

4.      Teste de potenţial profesional:
-          Calităţi de lider;
-          Calităţi de manager;
-          Calităţi de lucru cu oameni;
-          Interes profesional;
-          Rezistenţă la stres;

Coduri profesionale (CP)

1.      Teste de cultură generală
2.      Teste de competenţă pe domenii:
-          Domeniul de competenţă 1;
-          Domeniul de competenţă 2;
-          Domeniul de competenţă 3;
-          Domeniul de competenţă 4;
-          Domeniul de competenţă n;

ETICHETA PERSONALĂ:

CNP
1234567890123
CODURI NATIVE
TEST
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total
Personalitate (%)Aptitudini (%)Psihologic (%)Potenţial profesional(%)CODURI PROFESIONALE
TEST
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total
Teste de cultură generalăTeste de competenţă pe domenii
Domeniul de competenţă 1Domeniul de competenţă 2Domeniul de competenţă 3Domeniul de competenţă 4Domeniul de competenţă n
            Menţionez că testele sunt date cu titlu de exemplu. Ele vor trebui stabilite de către specialişti.
Invit pe cei competenţi să-şi aducă contribuţia la această propunere pentru a o îmbunătăţi, corecta şi completa!