duminică, 31 martie 2013

ÎNTÂLNIREA ZONALĂ A MEMBRILOR MIȘCĂRII DACIA - BACĂU 19.05.2013


Se invită membrii și simpatizanții Mișcării Dacia pentru a participa la o intălnire zonală, pe data de 19.05.2013, ora 10.00, la Bacău. Locația exactă va fi comunicată celor înscriși ferm. Înscrierile se fac pe contul Mișcării Virtuale Dacia sau prin mesaje, email și telefon ale subsemnatului.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea Mișcării Dacia;
2. Prezentarea participanților;

3. Prezentarea ideilor și punctelor de vedere proprii ale participanților cu privire la Principiile și Obiectivele Mișcării Dacia;
4. Lucrări pregătitoare pentru Întălnirea Anuală 2013 a Mișcării Dacia din 17-18 august;
5. Activități organizatorice (adeziuni, manifeste etc.).


Întălnirea se încadrează în demersurile de legalizare a mișcării și este destinată concretizării unor primi pași în acest sens.


Bîliș Ion-Iustin

vineri, 22 martie 2013

MANIFESTUL MIŞCĂRII DACIA
MANIFESTUL
MIŞCĂRII DACIAPornind de la intenţia noastră de căpătâi de a proiecta o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, Mişcarea Dacia militează de la A la Z, pentru :

(a) Completarea şi menţinerea UNITĂŢII NAŢIONALE cu accent deosebit pe ELIMINAREA CONSECINŢELOR PACTULUI NAZISTO-COMUNIST RIBBENTROP-MOLOTOV.
(b) Implementarea conceptului : MUNCĂ MAI PUŢINĂ, EFICIENTĂ ŞI PENTRU TOŢI.
(c) Implementarea conceptului : NICI O AVERE ILICITĂ, sau dobândită abuziv după 1989.
(d) Implementarea conceptului : ŞANSE EGALE PENTRU EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE sub garanţia exclusivă a Statului.
(e)  Implementarea conceptului de ETICĂ SOCIO-ECONOMICĂ, prin stabilirea unei GRILE DE SALARIZARE şi a unui SALARIU MINIM care sa asigure un trai decent.
(f)  Impostarea unor LARGI AUTONOMII LOCALE, pentru realizarea unui STAT PUTERNIC.
(g) Realizarea REGIONALIZĂRII pe baza caracteristicilor teritoriului şi a ocupaţiilor specifice.
(h) Schimbarea STRATEGIEI NAŢIONALE DE APĂRARE prin întărirea rolului de APĂRARE CIVILĂ PENTRU CAZURI DE NECESITATE şi prin adaptarea la NOUA POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ DE PRIETENIE CU TOATE POPOARELE ŞI DE NEAMESTEC ÎN TREBURILE INTERNE ALE ACESTORA.
(i)  Implementarea unei NOI POLITICI REGIONALE în arealul centro-european, ca o garanţie a echilibrului geo-strategic est-vest.
(j)  Garantarea PROPRIETĂŢII PRIVATE, cu subordonarea acesteia INTERESULUI NAŢIONAL.
(k) RECUPERAREA TUTUROR RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE ÎNSTRĂINATE.
(l) CONFLUENŢA TUTUROR BĂNCILOR într-o unică BANCĂ NAŢIONALĂ.
(m) Realizarea DOCUMENTULUI UNIC PERSONAL, în care să fie specificată şi ETNIA de apartenenţă.
(n) Implementarea unui nou concept de HABITAT (independenţă energetică, materiale ecologice, redimensionarea treptată a marilor aglomerări urbane, reducerea transportului pe cauciuc, stimularea transportului în comun, reducerea dependenţei de combustibilii fosili, stimularea comerţului electronic, internetizare generală pe bandă largă, etc.)
(o) Stimularea puternică a AGRICULTURII BIOLOGICE cu caracter naţional, independente de marile corporaţii chimico-alimentare.
(p) Descurajarea puternică a BUNURILOR şi SERVICIILOR FUTILE şi încurajarea DEZVOLTĂRII SUSTENABILE şi a producerii de bunuri cu durată îndelungată de folosinţă.
(r) Asigurarea INDEPENDENŢEI ALIMENTARE prin eliminarea importurilor de produse ce se pot procura din interior, în paralel cu un COMERŢ EXTERIOR conform conceptului de MARFĂ CONTRA MARFĂ (troc) şi o PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ ECOLOGICĂ în stare să satisfacă toate necesităţile interne, numai excedentul urmând a fi pus în circulaţie pe pieţele externe.
(s) Reformarea CODURILOR JURIDICE şi a SISTEMULUI JUDICIAR pe baza „legilor pâmăntului”, pentru eliminarea ambiguităţilor şi timpilor lungi de judecată, ce sunt caracteristice actualului sistem.
(t) O nouă POLITICĂ A FAMILIEI, care să asigure o dezvoltare sănătoasă a Naţiunii şi care să responsabilizeze (inclusiv penal) PĂRINŢII... prea mulţi copii abandonaţi, subnutriţi, neşcolarizaţi, afectaţi de boli cândva eradicate, pradă a „vânzătorilor de carne”, etc. Ei sunt VIITORUL NAŢIEI şi merită ATENŢIE MAXIMĂ !!!
(u) Susţinerea acestor principii şi obiective în cadrul tuturor formelor de organizare suprastatală în care România este prezentă.
(v) Schimbarea sistemului electoral, pentru asigurarea REPREZENTĂRII COMPETENTE şi TERITORIALE şi pentru reducerea drastică a APARATULUI DE STAT.
(w) Anularea tuturor taxelor, impozitelor, contribuţiilor etc. şi introducerea zeciuelii, un singur impozit în mărime de 10% aplicat fără nici o excepţie la absolut orice încasare efectuată pe teritoriul ţării.
(x) Promovarea în toate domeniile de activitate a SPIRITULUI OPEN SOURCE.
(z) Schimbarea denumirii ţării în DACIA şi schimbarea Imnului Naţional şi a celorlalte simboluri naţionale.

joi, 7 martie 2013

TEORIA ECONOMICA A SIMPLITATII


TEORIA ECONOMICĂ A SIMPLITĂȚII
Editie revizuita 17.03.2013


                        Pe zi ce trece, realitățile vieții ne conștientizeaza pe din ce în ce mai mulți dintre noi că actuala paradigmă socio-economică este  falimentară. De aici, necesitatea unei noi paradigme socio-economice care să o înlocuiască pe cea veche și care să rezolve problemele oamenilor.
            Pentru implementarea unei noi paradigme socio-economice este nevoie si de o nouă teorie economică care să fie pusă în aplicare alături de celelalte teze elaborate în acest scop. Noua teorie economică trebuie să fie radical diferită față de cea aplicată în prezent și să aibă la bază următoarele principii:
            - simplitate;
            - claritate;
            - fermitate;
            - lipsa oricărui compromis;
            - disciplina;
            - predictibilitate;
            - corectitudine.

            Plecând de la catastrofa provocată de actualul regim economico-social și fiscal, ținând cont de eșecurile tuturor celorlalte regimuri socio-economice din istoria relativ recentă și având ca fundament convingerile personale și Principiile și Obiectivele Mișcării Dacia, am conturat o nouă teorie economică pe care o prezint în continuare. Ea se bazează pe principiul: „Tot ceea ce se întâmplă în societate și implică omul se desfășoară după o singură regulă: simplitate. „

SIMPLITÁTE s.f. 1. Însușirea de a fi simplu; lipsă de formalitate, de complicații; p. ext. lipsă de artificialitate, de afectare, de prefăcătorie; simplicitate. ♦ Lipsă de podoabe inutile și căutate, de rafinament artificial (într-o operă de artă). ...   ♦ Însușire a unei persoane de a se purta natural, liber, firesc; naturalețe. –Simplu + suf. -itate.
Dicţionar: DEX '98


1. FISCALITATEA - principala părghie economica

            Fiscalitatea reprezintă principala pârghie economică la nivelul unei țări. Ea devine un instrument de bază prin care se pot crea condițiile unei economii prospere. Are nevoie de o singură condiție: simplitate. Simplitatea este asigurată prin introducerea zeciuelii. Definiția din dicționar a zeciuelii este prezentată în continuare:
            ZECIUIÁLĂ, zeciuieli,  s. f. ( înv.) Dare anuală reprezentând a zecea parte din recolta de cereale, de vite etc.; dijmă. ♦ A zecea parte din produsele obținute (prin muncă), care se predă cuiva (sau pe care o revendică sau o ia cu forța cineva) ca răsplată, salariu, uium etc. [ Pr.: -ciu-ia-] – Zeciui +  suf. -eală. 
Sursa: DEX'98(1998)
            Conform prezentei teorii, introducerea conceptului de zeciuială prevede, pentru orice an bugetar, realizarea de venituri exclusiv pe baza impozitului unic, zeciuiala şi efectuarea de cheltuieli pe destinaţii  şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele regionale și bugetele locale. Pentru aceasta, se desființează toate impozitele, taxele si contribuțiile actuale din România. Astfel dispar TVA, impozitul pe profit, impozitul pe salariu etc. Se introduce un singur impozit: zeciuiala. Prin zeciuială,  se impozitează cu o cotă unică de 10% orice venit realizat pe teritoriul României. Nu există nici o excepție de la această regulă.
            Sumele încasate se constituie venit al statului și se repartizează către:
                        - bugetul de stat;
                        - bugetele regionale;
                        - bugetele locale.
Se desființează toate administrațiile fiscale locale și naționale. Colectarea veniturilor se face prin CEC, singura bancă care are capital integral de stat românesc. CEC-ul deschide filiale în fiecare comună și oraș din țară.
Se constituie Corpul perceptorilor ce are atribuții de colectare a zeciuelii și care împreună cu poliția, procuratura și instanțele judecătorești constata, dovedesc și aplică sancțiunile legale.
Repartizarea veniturilor se face prin bugetul național anual aprobat de parlament. Guvernul și ceilalți ordonatori de credite vor aloca, pe destinații, veniturile realizate. CEC-ul virează, conform legii, în conturile ordonatorilor de credite, sumele încasate. Virarea se face zilnic având la bază algoritmul de repartizare stabilit prin legea bugetului național. După primirea sumelor, fiecare ordonator de credite gestionează independent sumele primite. Algoritmul de repartizare a sumelor, stabilit de parlament, are limite minime și maxime pentru alocările la bugetul de stat, bugetele regionale și bugetele locale, limite de care se ține cont anual. Bugetul fondului național de pensii dispare.

Persoanele fizice plătesc zeciuiala în termen de 48 de ore de la fiecare încasare. Persoanele juridice plătesc zeciuiala săptămânal, în fiecare zi de luni, pentru activitatea desfășurată în săptămâna precedenta.

Se asimilează veniturilor și deținerea de terenuri, construcții și mijloace de transport. Se stabilește prin lege o valoare pentru fiecare metru pătrat de teren sau de construcție și o durată de exploatare. Valorile și duratele se stabilesc și se publică anual de către guvern. Astfel, pentru fiecare metru pătrat de teren sau de construcție se stabilește o valoare anuală. Prin aplicarea zeciuelii la valoarea pe metru pătrat și înmulțirea cu numărul de metri pătrați pe care îl are terenul sau construcția se calculează suma datorată de fiecare persoana fizică sau juridică în parte pentru un an calendaristic. Această procedură se aplică pentru toate deținerile unei persoane, fizice sau juridice. Pentru mijloacele de transport se împarte valoarea la numărul de ani normat de utilizare și rezultatul se înmulțește cu 10%. Rezultatul este zeciuiala anuală asupra deținerii unui mijloc de transport. Modalitatea de plată pentru toate deținerile poate fi aleasă de contribuabil: anual, trimestrial sau lunar și termenul limită de plată este jumătatea fiecărui interval.

Se păstrează taxa vamală ca formă de impozitare pentru  intrarea  de mărfuri în țară și se asimilează zeciuelii. Taxa vamală este unică și se stabilește la nivelul de 10%. Ea se platește în aceleași condiții ca și zeciuiala.

Se menține ca instrument de suprataxare accciza. Accizele pentru mărfurile și proprietațile de  lux, produsele nocive omului și societații și activitațile futile se stabilesc anual de guvern la un nivel care să reprezinte un multiplu de 10%. Regulile de plată sunt aceleași ca la zeciuială. Se percep accize și pentru exportul de materii prime neprelucrate (țiței, lemn, sare, cereale etc.). De asemenea, se accizează și "taxa de raft" și altele similare practicate în hipermarketuri și supermarketuri precum și lipsa prezenței produselor autohtone în oferta acestora într-o proporție de minim doua treimi. 
Veniturile realizate de unitățile de producție sau de prestări de servicii proprietate a statului se impozitează cu 10% și se alocă bugetelor regionale și bugetului de stat conform reglementărilor parlamentare anuale.
Veniturile realizate de unitățile de producție sau de prestări de servicii proprietate a comunitaților locale (orașe, comune) se impozitează cu 10% și se alocă bugetelor locale.
            
Prin această restructurare a domeniului fiscal se creează condițiile propice pentru relansarea economiei. Prin simplitate și predictibilitate coroborate cu lărgirea bazei de impozitare și micșorarea impozitelor plătite, se relansează industria, agricultura, transporturile, comerțul și celelalte domenii ale economiei. Simplificarea și reducerea fiscalitații, concomitent cu lărgirea bazei de impozitare, reprezintă motorul economiei de tip nou.

2. APLICAREA LEGII - instrument de luptă a statului cu evaziunea

Legi simple, clare si dure constituie un instrument de luptă eficient contra evaziunii fiscale.
            Neplata parțială sau totală, în termen, a obligațiilor fiscale se sancționează. Sancțiunea constă în confiscarea integrală a venitului pentru care nu s-a respectat plata. Recidiva se sancționează prin confiscarea integrală a venitului pentru care nu s-a respectat plata și cu muncă în folosul societații la nivelul prejudiciului. Recidiva la recidivă se sancționează prin confiscarea integrală a averii. Nu există penalități și dobânzi de nici un fel. Constatarea contravențiilor se face de corpul perceptorilor. Mituirea sau acceptarea de a fi mituiți a perceptorilor se sancționează prin confiscarea integrală a averii și muncă în folosul societații la nivelul prejudiciului creat.

Corupția se sancționează prin confiscarea integrală a averii și muncă în folosul societații la nivelul prejudiciului creat.
Cerșetoria se sancționează prin confiscarea integrală a averii și muncă în folosul societații la nivelul prejudiciului creat.
Cei care nu prestează munca în folosul societații la care au fost obligati sunt sancționați prin confiscarea integrală a averii și obligarea la muncă în folosul societații la nivelul prejudiciului creat. Munca obligatorie în folosul societății se realizează în centre de detenție. Pentru confiscarea averilor se pronunță o instanță judecătorească.

3. ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE - un popor sănătos are viitor asigurat
            Fiecare cetățean român este asigurat în sănătate prin efectul legii. Fiecare cetățean român are dreptul nediscriminatoriu de a beneficia de acces la orice fel de tratament îi este necesar. Accesul are caracter integral gratuit. Nu există nici o excepție sau abatere de la regulă.


  4. ALOCAREA PERSONALĂ - un popor fără grija zilei de mâine

            Fiecare cetățean român, de la naștere până la moarte, are garantată de stat primirea unei alocări fixe, la nivelul unui salariu minim pe economie. Salariul minim pe economie reprezintă salariul minim necesar pentru un trai decent și se aprobă anual de parlament.
            Alocarea personală se virează în "contul personal" deschis la CEC la care fiecare persoană are acces pe baza unui "card personal".
            Copiii, de la naștere și până la 18 ani sau terminarea studiilor primesc alocarea necondiționat.
            Adulții, dupa 18 ani sau terminarea studiilor și până la pensionare, primesc alocarea, total sau parțial, numai în schimbul prestării unei munci în folosul societații, echivalentă cu suma primită, sumă calculată ca diferență negativă între veniturile salariale sau dividende primite și alocarea lunară. Se asimilează salariilor veniturile obținute din agricultura și toate celelalte sectoare și activitați nefiscalizate în prezent. Nu există exceptii,
            Unul dintre părinți poate opta pentru a intra în concediu pentru creșterea copilului până la 2 ani. În această perioadă, părintele nu are obligația de a presta muncă în folosul societații ca urmare a nerealizării de venituri de natură salarială. Dacă se realizează venituri în această perioadă, acestea se vor impozita. 
            Pensionarii, dupa 50 de ani, atât bărbații cât și femeile, primesc alocarea indiferent de perioada lucrată. Pensionarii pot cumula alocarea personală cu salariul și alte venituri. Salariul și celelalte venituri obținute se impozitează. Este posibilă participarea facultativă la sisteme de pensii private.
            Dispar conceptele de șomaj, pensie, Casă de Pensii, bugete nationale de pensii de stat etc.
            Se alocă fiecărui cetățean dreptul de a beneficia de o suprafață locuibilă de 50 metri pătrați și de un teren în suprafață de 500 metri pătrați pentru care nu se aplică impozite.
Alocările personale și urmarirea prestării muncii compensatorii in folosul societații sunt de competența ordonatorilor locali de credite (primari din municipii, sectoare, orașe și comune).
            Munca în folosul societații este una productivă, nu fictivă. Fiecare primar înființează activități productive și le organizează în așa fel încât munca în folosul societații să fie cuantificabilă. 


5. CERCETARE DEZVOLTARE - viitorul este în mâinile noastre astăzi

            Fiecare ordonator de credite, local, regional și național are obligația de a aloca minim 5% din venituri domeniului cercetării și dezvoltării. Ei au obligația de a crea centre de cercetare științifică și de aplicare a descoperirilor în economie în fiecare zonă (oraș, grup de localități și alte variante de asociere). Descoperirile științifice se cesionează gratuit și neexclusiv intreprinzătorilor ce investesc în țară. Aceștia le pot utiliza atât timp cât firmele lor funcționează și produc venituri. În cazul încetării activității și/sau a utilizării unui brevet de invenție, acesta se returnează titularului. Se  crează astfel locuri de muncă, se păstrează "materia cenușie" în țară și se crează premiza unei dezvoltări durabile a țării.


6. INVĂTĂMÂNT  - copiii sunt viitorul

            Se instituie învățământul obligatoriu de 12 clase (până la 18 ani) care are caracter integral gratuit. Învățământul obligatoriu livrează societații exclusiv persoane calificate într-o meserie.
Învățământul superior este gratuit și facultativ și livrează exclusiv specialiști într-un anumit domeniu.
Se desființează învățământul cu plata. Cel actual se asimileaza celui de stat și dacă este performant primește autorizație de funcționare și alocări de sume la nivelul performanțelor iar dacă nu, se desființează.
Programele școlare se centrează pe educarea de meseriași sau specialiști, după caz.


7. ELIMINAREA DE TAXE PENTRU CERINȚE ALE STATULUI

Unele taxe sunt generate de cerința statului (eliberarea documentelor de identitate, documentelor de proprietate etc.). Cheltuielile aferente acestor activități se suportă integral de către stat.


8. MUNCĂ MAI PUȚINĂ ȘI PENTRU TOȚI
 
Se introduce săptămâna de lucru de 4 zile a căte 8 ore.
Se acceptă ore suplimentare fără limită. Singura condiție este plata orelor suplimentare la dublul celor normale.
Se introduce grila de salarizare pentru bugetari la nivelul de 1:6


9. REEDUCARE PRIN MUNCĂ

Se schimbă sistemul de detenție. Fiecare deținut prestează munca pentru care este pregătit în centre de detenție-producție. Salariul cuvenit pentru munca prestată este diminuat cu alocarea personală de la stat. Diferența pozitivă rămâne în contul fiecărui deținut și se beneficiază de ea la eliberare. Diferența negativă se compensează prin muncă în folosul societații după eliberare. În centrele de detenție-producție se va împleti munca cu activitățile specifice de reeducare.


10. INTRODUCEREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE ȘI MĂRFURI PRIN TUBURI VIDATE

Se introduce transportul de persoane și mărfuri prin tuburi vidate. Se continuă și se dezvoltă cu prioritate o mai veche tehnologie romănească. Se crează o retea nouă de transport prin tuburi, mai eficientă și nepoluantă. Se renunță la actualele mijloace de transport.11. INTERNET GRATUIT PENTRU TOȚI ȘI COMERȚ ELECTRONIC GENERALIZAT

            Se introduce gratuitatea internetului pentru fiecare familie și firma la un nivel de baza, suficient pentru activitățile curente normale și informare. Gratuitatea este suportată de stat.
            Statul susține dezvoltarea comerțului electronic prin facilități acordate sistemului.  


12.  ECOSONUL - Un nou sistem monetar bazat pe o circulație monetară virtuală

Se retrage de pe piată leul românesc (RON).
Se introduce o nouă monedă care este virtuală și se numește ecoson. Nu mai există în circulație monede și bancnote. Leul actual se preschimbă în echivalent ecoson într-un termen de 5 ani.
Toate tranzacțiile se efectuează virtual sau sub formă de troc.
Schimburile valutare se fac ecoson-valută și valută-ecoson (electronic-bani reali).


13. DOCUMENTUL UNIC

Alocarea personală se virează în contul unic al fiecarei persoane. Toate veniturile și încasările unei persoane se fac în documentul unic. Toate plățile unei persoane se fac prin intermediul documentului unic. 
Accesul la disponibilitățile din cont se face cu Documentul unic. Acesta este un card cu display. El are funcția de card bancar actual, carte de identitate, permis de conducere, card de sănătate etc. Se poate conecta la telefonul mobil, PC, Laptop și alte device-uri. Documentul unic este obligatoriu și pentru fiecare firmă. Pot exista mai multe Documente unice pentru fiecare firmă, care pot avea niveluri diferite de acces.
În fiecare agenție CEC se pot face tranzacții de către persoane fizice și persoane juridice între ele cu ajutorul personalului CEC sau la automate speciale. Vor exista dispozitive automate de transfer (plăti) de bani electronici la CEC, instituții publice, comercianți și prestatori de servicii și în spațiile publice. Plățile se pot face la aceste dispozitive sau wireless dacă se folosesc telefoanele mobile. Documentele unice se atașează la acestea pentru tranzactii.
Se asigură securitatea și confidențialitatea tranzacțiilor. Plata impozitului se face automat.
Pe display apar informațiile principale. Datele personale sunt strict securizate.
Securitatea accesului se face prin cititorul de amprentă atașat documentului unic.CONCLUZII:

            Prin implementarea acestei teorii alături de celelalte elemente ale noii paradigme socio-economice:
- Dispare un stufos și energofag aparat de stat;
- Dispar întregi echipe și activități în fiecare firmă și astfel scad cheltuielile materiale și umane din acestea;
- Crește productivitatea muncii;
- Crește la maxim predictibilitatea mediului fiscal pentru investitori;
- Se simplifică radical viața persoanelor și a firmelor;
- Dispare birocrația în toate domeniile de activitate;
- Cresc investițiile interne și externe în economie;
- Scade foarte mult economia "gri" și "subterană";
- Se muncește mai puțin, dar eficient;
- Câștigurile salariale cresc;
- Dispare șomajul; 
- PIB-ul este suficient pentru asigurarea unui minim decent de venituri pentru toți cetațenii și în același timp asigură progresul țării;
- Crește bunăstarea populației;
- Poporul devine unul sănătos și fericit.
Bîliș Ion-Iustin