marți, 29 septembrie 2015

STRUCTURA SOCIALĂ A NOII LUMI

STRUCTURA SOCIALĂ A NOII LUMI          Structura socială a Noii Lumi proiectate de Mişcarea Dacia este prezentată schematic în figura de la linkul următor:


Figura 1. Structura socială a Noii Lumi


Legendă:

-         Cercul verde                   - linia de start;
-         Cercul roşu           - limita superioară;
-         Cercul punctat      - pragul de vot;
-         a, b, c …               - poziţia unei persoane la un momentdat;
-         X, Y, Z …             - poziţia unei probleme, subiect de vot etc.

Interpretare:

1.     Schema este prezentată într-un singur plan. Toţi oamenii se află pe acelaşi plan. Nici unul nu este deasupra. Nici unul nu este dedesubt. Se elimină astfel piramida utilizată de actuala ordine mondială.
2.     Linia de start (cercul verde) asigură oportunităţi egale pentru toţi copii;
3.     Cercul roşu este limita superioară până la care poate accede o persoană. Interiorul cercului roşu nu se ocupă niciodată. El asigură o conducere colectivă (sfatul). Cercul roşu mai asigură participarea la conducere a elitelor din fiecare domeniu. Postarea unei persoane sau grup de persoane în centrul cercului reprezintă trecerea la dictatură.
4.     Cercul punctat reprezintă pragul de vot sau candidatură. Doar cei ce trec acest prag, de confirmare a acumulării unor cunoştinţe de bază în domeniul respectiv, au drept de vot în acest domeniu.
5.     Sectoarele de cerc reprezintă domeniile de competenţă. Pot exista o infinitate de domenii.
6.     Există un sector de cerc pe domeniul competenţelor cetăţeneşti. Numai cei ce trec pragul impus (cercul punctat) pot participa la vot în comunitatea locală (obşte).
7.     Cercurile concentrice reprezintă praguri ale nivelelor de competenţă. Numărul lor nu este limitat. Cu cât te apropii de centrul cercului, cu atât cresc competenţele. Trecerea la un nivel superior (la un cerc mai spre interior) se face pe bază de competenţă dovedită.
8.     Al doilea cerc dinspre centrul cercului reprezintă “vârfurile” domeniului respectiv. Cercul roşu este “dedicat” sfatului, organul de conducere colectivă.
9.     Punctele a, b, c … n reprezintă poziţia unei persoane la un momentdat în societate conform aptitudinilor şi cunoştinţelor acumulate. O persoană poate ocupa simultan mai multe poziţii (nelimitat), câte una în fiecare domeniu de competenţă. În stabilirea poziţiei fiecărei persoane se poate utiliza ETICHETA personală.
10.                         Orice problemă a societăţii este poziţionată pe suprafaţa cercului (X, Y, Z etc.). Problemele situate în exteriorul cercului punctat (Z) sunt de competenţa deciziei directe a conducerii colective sau reprezintă o normă legală. Problemele situate în interiorul cercului punctat se supun dezbaterii şi votului celor aflaţi în respectivul sector de cerc şi se situează mai aproape de centrul cercului decât problema.
11.                         Sfatul ţării (regiune, judeţ etc.) este ales progresiv, pe etape pornind de la nivelul aleşilor obştii. Aleşii obştii sunt cei din sectorul de cerc pe domeniul competenţelor cetăţeneşti. La fiecare etapă candidaţii vor trebui să atingă anumite grade de competenţă situate din ce în ce mai aproape de central cercului pe măsură ce se creşte ierarhic.
12.                         Prin programe informatice de tipul Liquid feedback se poate implementa această schemă. Programul preia toată “complexitatea” schemei rămânând VIZIBILĂ pentru fiecare persoană o fereastră SIMPLĂ prin care va avea acces doar la problemele din domeniul său de competenţă confirmat.

Exemple:

-         Pentru problema X poate vota doar persoana “a” deoarece se află mai aproape de centrul cercului în acelaşi sector. Persoana “b”, deşi se află în acelaşi sector, nu poate vota deoarece se află în afara cercului punctat. Persoana “c” nu poate vota deoarece are competenţe în alt domeniu ( sector);
-         Pentru problema Y nu poate vota nici una din persoanele “a”, “b” şi “c”. “a”şi “b” se află în alt sector de cerc şi mai spre exteriorul cercului. “c” se află în acelaşi sector de cerc dar este situat mai spre exteriorul cercului;
-         Pentru problema Z nu este nevoie de vot.


Notă:

Prezentul material este unul perfectibil şi este supus dezbaterii într-o primă formă.