marți, 29 septembrie 2015

STRUCTURA SOCIALĂ A NOII LUMI

STRUCTURA SOCIALĂ A NOII LUMI          Structura socială a Noii Lumi proiectate de Mişcarea Dacia este prezentată schematic în figura de la linkul următor:


Figura 1. Structura socială a Noii Lumi


Legendă:

-         Cercul verde                   - linia de start;
-         Cercul roşu           - limita superioară;
-         Cercul punctat      - pragul de vot;
-         a, b, c …               - poziţia unei persoane la un momentdat;
-         X, Y, Z …             - poziţia unei probleme, subiect de vot etc.

Interpretare:

1.     Schema este prezentată într-un singur plan. Toţi oamenii se află pe acelaşi plan. Nici unul nu este deasupra. Nici unul nu este dedesubt. Se elimină astfel piramida utilizată de actuala ordine mondială.
2.     Linia de start (cercul verde) asigură oportunităţi egale pentru toţi copii;
3.     Cercul roşu este limita superioară până la care poate accede o persoană. Interiorul cercului roşu nu se ocupă niciodată. El asigură o conducere colectivă (sfatul). Cercul roşu mai asigură participarea la conducere a elitelor din fiecare domeniu. Postarea unei persoane sau grup de persoane în centrul cercului reprezintă trecerea la dictatură.
4.     Cercul punctat reprezintă pragul de vot sau candidatură. Doar cei ce trec acest prag, de confirmare a acumulării unor cunoştinţe de bază în domeniul respectiv, au drept de vot în acest domeniu.
5.     Sectoarele de cerc reprezintă domeniile de competenţă. Pot exista o infinitate de domenii.
6.     Există un sector de cerc pe domeniul competenţelor cetăţeneşti. Numai cei ce trec pragul impus (cercul punctat) pot participa la vot în comunitatea locală (obşte).
7.     Cercurile concentrice reprezintă praguri ale nivelelor de competenţă. Numărul lor nu este limitat. Cu cât te apropii de centrul cercului, cu atât cresc competenţele. Trecerea la un nivel superior (la un cerc mai spre interior) se face pe bază de competenţă dovedită.
8.     Al doilea cerc dinspre centrul cercului reprezintă “vârfurile” domeniului respectiv. Cercul roşu este “dedicat” sfatului, organul de conducere colectivă.
9.     Punctele a, b, c … n reprezintă poziţia unei persoane la un momentdat în societate conform aptitudinilor şi cunoştinţelor acumulate. O persoană poate ocupa simultan mai multe poziţii (nelimitat), câte una în fiecare domeniu de competenţă. În stabilirea poziţiei fiecărei persoane se poate utiliza ETICHETA personală.
10.                         Orice problemă a societăţii este poziţionată pe suprafaţa cercului (X, Y, Z etc.). Problemele situate în exteriorul cercului punctat (Z) sunt de competenţa deciziei directe a conducerii colective sau reprezintă o normă legală. Problemele situate în interiorul cercului punctat se supun dezbaterii şi votului celor aflaţi în respectivul sector de cerc şi se situează mai aproape de centrul cercului decât problema.
11.                         Sfatul ţării (regiune, judeţ etc.) este ales progresiv, pe etape pornind de la nivelul aleşilor obştii. Aleşii obştii sunt cei din sectorul de cerc pe domeniul competenţelor cetăţeneşti. La fiecare etapă candidaţii vor trebui să atingă anumite grade de competenţă situate din ce în ce mai aproape de central cercului pe măsură ce se creşte ierarhic.
12.                         Prin programe informatice de tipul Liquid feedback se poate implementa această schemă. Programul preia toată “complexitatea” schemei rămânând VIZIBILĂ pentru fiecare persoană o fereastră SIMPLĂ prin care va avea acces doar la problemele din domeniul său de competenţă confirmat.

Exemple:

-         Pentru problema X poate vota doar persoana “a” deoarece se află mai aproape de centrul cercului în acelaşi sector. Persoana “b”, deşi se află în acelaşi sector, nu poate vota deoarece se află în afara cercului punctat. Persoana “c” nu poate vota deoarece are competenţe în alt domeniu ( sector);
-         Pentru problema Y nu poate vota nici una din persoanele “a”, “b” şi “c”. “a”şi “b” se află în alt sector de cerc şi mai spre exteriorul cercului. “c” se află în acelaşi sector de cerc dar este situat mai spre exteriorul cercului;
-         Pentru problema Z nu este nevoie de vot.


Notă:

Prezentul material este unul perfectibil şi este supus dezbaterii într-o primă formă.

marți, 4 august 2015

MANIFESTUL MIŞCĂRII DACIA (Variantă îmbunătăţită - august 2015)

MANIFESTUL

MIŞCĂRII DACIA

 (Variantă îmbunătăţită - august 2015) 
 

Pornind de la intenţia noastră de căpătâi de a proiecta O NOUĂ LUME (O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ), Mişcarea Dacia militează pentru următoarele principii şi obiective:

PRINCIPIILE MIŞCĂRII DACIA

1.      Reevaluarea actualelor concepte de:
a.       Dreptate;
b.      Adevăr;
c.       Echitate;
d.      Proprietate;
e.       Muncă;
f.       Meritocraţie;
2.      Stat puternic al cărui scop fundamental este îmbunătăţirea omului şi a societăţii;
3.      Asigurarea de oportunităţi egale tuturor copiilor;
4.      Dezvoltare susţenabilă, în principal prin eliminarea activităţilor futile (descreştere fericită) în contextul actual al epuizării accelerate a resurselor.
  
OBIECTIVELE MIŞCĂRII DACIA
(a) Completarea şi menţinerea unităţii naţionale;
(ă) Susţinerea eforturilor românilor din afara graniţelor în păstrarea identităţii naţionale;
(â) Recuperarea tuturor resurselor materiale şi naturale înstrăinate;
(b) Repatrierea românilor de pretutindeni prin crearea de condiţii bune acasă;
(c) Implementarea conceptului: nici o avere ilicită sau dobândită abuziv şi reintroducerea legii ilicitului;
(d) Realizarea unui stat puternic;
(e) Impostarea unor largi autonomii locale în limitele interesului naţional;
(f) Realizarea regionalizării pe baza caracteristicilor teritoriului şi a ocupaţiilor specifice;
(g) Adoptarea unei noi strategii naţionale de apărare;
(h) Implementarea conceptului: muncă mai puţină şi pentru toţi;
(i) Grilă de salarizare în funcţie de contribuţia adusă la binele comun;
(î) Implementarea conceptului: oportunităţi egale pentru educaţie sub garanţia exclusivă a statului;
(j) Implementarea conceptului: oportunităţi egale pentru sănătate sub garanţia exclusivă a statului;
(k) Realizarea documentului unic personal;
(l) Reformarea codurilor juridice şi a sistemului judiciar pe baza dreptăţii, adevărului şi echităţii;
(m) O nouă politică a familiei;
(n) Implementarea unui nou sistem electoral bazat pe competenţă şi teritorialitate;
(o) Implementarea în toate domeniile de activitate a spiritului „open source” ca etapă spre „free source”;
(p) Implementarea unui nou concept de habitat;
(q) Stimularea puternică a agriculturii biologice;
(r) Descurajarea puternică a producerii şi consumului de bunuri şi servicii futile;
(s) Încurajarea dezvoltării susţenabile;
(ş) Asigurarea independenţei alimentare;
(t) Implementarea conceptului: Alocarea personală (Venitul de bază necondiţionat sau Basic Income Guarantee);
(ţ) Anularea tuturor taxelor, impozitelor, contribuţiilor etc. şi implementarea taxei unice şi universale pe consumaţie (de tipul zeciuelii) şi a taxei pe futil (de tipul accizei) cu rol descurajant;
(u) Redobândirea suveranităţii monetare;
(v) Promovarea comerţului intern şi internaţional bazat pe conceptul de marfă contra marfă (troc);
(w) Promovarea unei noi politici externe;
(x) O nouă politică regională în slujba interesului comun;
(y) Schimbarea simbolurilor naţionale (imn, drapel, stemă etc.);
(z) Schimbarea denumirii ţării în DACIA.

Notă: Toate principiile şi obiectivele sunt perfectibile.
O NOUĂ LUME ESTE POSIBILĂ!

marți, 21 iulie 2015

ETICHETA PERSONALĂ
PREAMBUL

Pentru a crea „O NOUĂ LUME”, pe lângă existenţa principiilor şi a obiectivelor, este nevoie de utilizarea unor „instrumente” specifice. Un astfel de instrument este ETICHETA PERSONALĂ.
Atrag atenţia că pentru înţelegerea acestei propuneri, orice abordare se va face prin prisma întregului proiect „O NOUĂ LUME”. Orice abordări cu referinţe la actualul sistem vor duce la concluzii greşite, de altfel previzibile.
Un principiu de bază al proiectului „O NOUĂ LUME” este acela al unui nou sistem electoral bazat pe competenţă. Pentru a se elimina situaţia actuală a „concursurilor de popularitate” prin care se aleg conducătorii şi a cărui rezultat este resimţit azi de fiecare dintre noi în mod negativ, candidaţii vor trebui să îndeplinească anumite criterii. De asemenea, pentru ocuparea unui anumit post public, doritorii vor trebui să îndeplinească şi ei anumite criterii.
Criteriile sunt stabilite iniţial şi vor fi diferite în funcţie de importanţa şi caracteristicile postului. Absolvenţii vor da un set de teste minimal şi vor primi calificative. Acestea vor fi incluse în ETICHETA PERSONALĂ. Pe parcursul vieţii fiecare are posibilitatea să-şi completeze şi să-şi îmbunătăţească performanţele consemnate în ETICHETA PERSONALĂ.
Pentru ocuparea oricărui post public de reprezentare sau de execuţie, candidaţii vor trebui să aibă un anumit punctaj minim în funcţie de importanţa şi caracteristicile acestuia. Alegerea câştigătorului dintre candidaţii care au trecut acest prag se va face de către persoane care îndeplinesc anumite criterii specifice (competenţă, teritorialitate etc.)
Prin această metodă vom ajunge să fim conduşi, reprezentaţi şi asistaţi de către „înţelepţi” şi nu de slujbaşii „banului” ca până acum.
O altă sferă de aplicare este în zona muncii. O ETICHETĂ PERSONALĂ în care sunt incluse performanţe crescute va crea un atu persoanei respective în negocierea cotei de participare la împărţirea bunăstării obţinute într-o entitate productivă.
În continuare prezint caracteristicile ETICHETEI PERSONALE într-o primă variantă, perfectibilă.


DEFINIŢIE:

Eticheta personală este un element esenţial al documentului unic şi reprezintă sinteza competenţelor generale şi specifice ale unei persoane la un moment dat. Fiecare competenţă componentă este acordată de specialiştii din domeniul respectiv şi are o durată de valabilitate stabilită tot de către aceştia. Are diferite grade de accesibilitate publică în funcţie de autoritatea atribuită şi scopul accesării.

COMPONENTELE ETICHETEI PERSONALE:

1.      Codul Numeric Personal (CNP);
2.      Coduri Native (CN);
3.      Coduri profesionale (CP).

Codul Numeric Personal (CNP)

Codul Numeric Personal (CNP) este codul unic al fiecărei persoane fiind format din 13 cifre. Este atribuit la naştere fiecărui nou-născut şi se regăseşte pe documentul unic.


Coduri Native (CN)

1.      Teste de personalitate:
-          Inteligenţă emoţională;
-          Inteligenţă socială;
-          Personalitate;

2.      Teste de aptitudini:
-          Inteligenţă (IQ);
-          Dominanta creierului;
-          Capacitatea de concentrare;
-          Analogie;
-          Asociere şi clasificare;
-          Raţionament spaţial;
-          Logică secvenţială;
-          Raţionament hibrid;

3.      Teste psihologice:
-          Nervozitate;
-          Depresie;
-          Alcoolism;
-          Tulburare bipolară sau manie;
-          Dependenţă de internet;
-          Dependenţă sexuală;

4.      Teste de potenţial profesional:
-          Calităţi de lider;
-          Calităţi de manager;
-          Calităţi de lucru cu oameni;
-          Interes profesional;
-          Rezistenţă la stres;

Coduri profesionale (CP)

1.      Teste de cultură generală
2.      Teste de competenţă pe domenii:
-          Domeniul de competenţă 1;
-          Domeniul de competenţă 2;
-          Domeniul de competenţă 3;
-          Domeniul de competenţă 4;
-          Domeniul de competenţă n;

ETICHETA PERSONALĂ:

CNP
1234567890123
CODURI NATIVE
TEST
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total
Personalitate (%)Aptitudini (%)Psihologic (%)Potenţial profesional(%)CODURI PROFESIONALE
TEST
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Total
Teste de cultură generalăTeste de competenţă pe domenii
Domeniul de competenţă 1Domeniul de competenţă 2Domeniul de competenţă 3Domeniul de competenţă 4Domeniul de competenţă n
            Menţionez că testele sunt date cu titlu de exemplu. Ele vor trebui stabilite de către specialişti.
Invit pe cei competenţi să-şi aducă contribuţia la această propunere pentru a o îmbunătăţi, corecta şi completa!