marți, 4 august 2015

MANIFESTUL MIŞCĂRII DACIA (Variantă îmbunătăţită - august 2015)

MANIFESTUL

MIŞCĂRII DACIA

 (Variantă îmbunătăţită - august 2015) 
 

Pornind de la intenţia noastră de căpătâi de a proiecta O NOUĂ LUME (O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ), Mişcarea Dacia militează pentru următoarele principii şi obiective:

PRINCIPIILE MIŞCĂRII DACIA

1.      Reevaluarea actualelor concepte de:
a.       Dreptate;
b.      Adevăr;
c.       Echitate;
d.      Proprietate;
e.       Muncă;
f.       Meritocraţie;
2.      Stat puternic al cărui scop fundamental este îmbunătăţirea omului şi a societăţii;
3.      Asigurarea de oportunităţi egale tuturor copiilor;
4.      Dezvoltare susţenabilă, în principal prin eliminarea activităţilor futile (descreştere fericită) în contextul actual al epuizării accelerate a resurselor.
  
OBIECTIVELE MIŞCĂRII DACIA
(a) Completarea şi menţinerea unităţii naţionale;
(ă) Susţinerea eforturilor românilor din afara graniţelor în păstrarea identităţii naţionale;
(â) Recuperarea tuturor resurselor materiale şi naturale înstrăinate;
(b) Repatrierea românilor de pretutindeni prin crearea de condiţii bune acasă;
(c) Implementarea conceptului: nici o avere ilicită sau dobândită abuziv şi reintroducerea legii ilicitului;
(d) Realizarea unui stat puternic;
(e) Impostarea unor largi autonomii locale în limitele interesului naţional;
(f) Realizarea regionalizării pe baza caracteristicilor teritoriului şi a ocupaţiilor specifice;
(g) Adoptarea unei noi strategii naţionale de apărare;
(h) Implementarea conceptului: muncă mai puţină şi pentru toţi;
(i) Grilă de salarizare în funcţie de contribuţia adusă la binele comun;
(î) Implementarea conceptului: oportunităţi egale pentru educaţie sub garanţia exclusivă a statului;
(j) Implementarea conceptului: oportunităţi egale pentru sănătate sub garanţia exclusivă a statului;
(k) Realizarea documentului unic personal;
(l) Reformarea codurilor juridice şi a sistemului judiciar pe baza dreptăţii, adevărului şi echităţii;
(m) O nouă politică a familiei;
(n) Implementarea unui nou sistem electoral bazat pe competenţă şi teritorialitate;
(o) Implementarea în toate domeniile de activitate a spiritului „open source” ca etapă spre „free source”;
(p) Implementarea unui nou concept de habitat;
(q) Stimularea puternică a agriculturii biologice;
(r) Descurajarea puternică a producerii şi consumului de bunuri şi servicii futile;
(s) Încurajarea dezvoltării susţenabile;
(ş) Asigurarea independenţei alimentare;
(t) Implementarea conceptului: Alocarea personală (Venitul de bază necondiţionat sau Basic Income Guarantee);
(ţ) Anularea tuturor taxelor, impozitelor, contribuţiilor etc. şi implementarea taxei unice şi universale pe consumaţie (de tipul zeciuelii) şi a taxei pe futil (de tipul accizei) cu rol descurajant;
(u) Redobândirea suveranităţii monetare;
(v) Promovarea comerţului intern şi internaţional bazat pe conceptul de marfă contra marfă (troc);
(w) Promovarea unei noi politici externe;
(x) O nouă politică regională în slujba interesului comun;
(y) Schimbarea simbolurilor naţionale (imn, drapel, stemă etc.);
(z) Schimbarea denumirii ţării în DACIA.

Notă: Toate principiile şi obiectivele sunt perfectibile.
O NOUĂ LUME ESTE POSIBILĂ!