miercuri, 25 ianuarie 2017

ACADEMIILE ILUMINISTE – Celule în teritoriu ale Mişcării Dacia

ACADEMIILE ILUMINISTE – Celule în teritoriu ale Mişcării Dacia
- ETAPA „0” a fost parcursă:
Mişcarea Dacia are de acum IDEOLOGIA expusă în Manifestul „Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI COPIII”, publicat deja şi accesibil inclusiv GRATUIT, dar are configurate şi TACTICA şi STRATEGIA pentru evoluţii viitoare, până la ţinta finală: GUVERNAREA.
Trecem de acum la:
- ETAPA „1”
Crearea de Celule Teritoriale ale Mişcării Dacia.
Le vom numi ACADEMII ILUMINISTE şi vor avea ca prim scop CUNOAŞTEREA ce va fi alimentată cu INFORMĂRI personale/de grup, dar şi cu RECOMANDĂRI de vizionare/lectură din partea Sfatului MD.
Vor urma şi alte Etape, ce vor fi aduse la cunoştinţă de către reprezentanţii Sfatului şi vor fi implementate la momentul oportun în funcţie de EVOLUŢIA fiecărei Academii în parte.
Bazele EVOLUŢIEI vor fi: Cunoaşterea, Meritul, Raţiunea, Loialitatea, Disciplina Internă, Capacitatea de Efort, Talentul, şamd.
„fiecare soldat are bastonul de mareşal în raniţă!”
CONDIŢIA PRIMORDIALĂ ŞI OBLIGATORIE pentru intrarea în Academiile Iluministe:
Cunoaşterea şi acceptarea grosso-modo a IDEOLOGIEI exprimate de Manifestul . „Ω NOUĂ LUME – OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI COPIII”
ACTIVITATEA:
În această primă Etapă, se preconizează Dezbateri şi Informări asupra unei NOI LUMI, asupra unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, după un program stabilit în deplină autonomie de fiecare Academie în parte. Sfatul mişcării se va implica bineînţeles pentru lămuriri şi detalieri, la solicitarea expresă a Academiilor.
CERTIFICAREA ACADEMIEI, ca etapă obligatorie a EVOLUŢIEI acesteia, se va face la solicitarea expresă a fiecăreia în parte şi va fi hotărâtă de către un reprezentant al Sfatului, care devine şi Mentor al acesteia. Criteriile de Certificare vor fi expuse interesaţilor la momentul oportun. În Prima Etapă, condiţiile sunt destul de lejere.
PRINCIPII DE FUNCŢIONARE:
- Extindere „de la om la om” (rude, prieteni, colegi, ş.a.).
- Discreţie maximă.
- Atenţie la Infiltrări/Deturnări.
- Desemnarea unei „persoane de legătură cu Sfatul MD”, asimilabilă cu Liderul Academiei.
ADUNARE GENERALĂ
Va fi solicitată de Mentorul Academiei, la sugestia Liderului.
PURTĂTORII DE CUVÂNT ai MD sunt exclusiv cei popularizaţi ca atare de SFATUL MD.
Deci, nimeni nu poate vorbi în numele Mişcării Dacia fără un mandat de acest tip.
DISPONIBILITATE LA DIVERSE TESTĂRI în fazele superioare de organizare/activitate.
DISCIPLINĂ IERARHICĂ, fără eliminarea SPIRITULUI CRITIC impus de respectul nostru fundamental pentru DIALECTICĂ.
IMPLICAREA VOLUNTARĂ garantată pentru orice Fază prezentă şi viitoare.
LIPSA RECOMPENSELOR cu excepţia RESPECTULUI şi PROMOVĂRII în structura ierarhică a Mişcării Dacia. Evident că Mişcarea Dacia nu acordă Diplome şi nu solicită finanţare, lăsând asta la latitudinea fiecăruia. Mişcarea Dacia are cheltuieli inerente unei Asociaţii şi unui Site, dar nesemnificative. Academiile vor trebui totuşi să se autofinanţeze pentru propriile activităţi, deoarece nu vor exista alternative.
CONSIDERAŢII FINALE:
Academiile Iluministe sunt de fapt adevărate Şcoli de Lideri, unde fiecare să fie îndrumat către activitatea cea mai potrivită propriilor Competenţe, Talent şi Capacitate de Efort. Oricine poate fi Lider, în măsura în care poate fi de real folos afirmării mişcării.
La Guvernare ne vom propune numai când vom avea o structură calitativă şi cantitativă corespunzătoare. Acum suntem departe de acest obiectiv.
PUTEREA ÎNTUNECAŢILOR se sprijină pe o importantă Forţă Organizativă Ocultă şi va fi înlăturată numai când se va afirma „o forţă egală şi de sens contrar”... în România suntem departe de acest obiectiv.
Nu ne numărăm printre Naivii Societăţii Civile, nu credem în Democraţie, ci în Meritocraţie, nu promovăm Strategia Tensiunii precum ÎNTUNECAŢII, ci Dialectica Hegeliană, nu dăm doi bani pe „tineri revoluţionari de tastieră sau youtube” fără o minimă Cunoaştere/Recunoaştere a ADEVĂRATELOR PROBLEME ALE OMENIRII, ci căutăm OAMENI ÎNŢELEPŢI, singurii capabili să lupte cu succes împotriva SISTEMULUI TICĂLOŞIT ce frânează EVOLUŢIA SPECIEI OMENEŞTI cu posibile efecte dezastruoase.
Mişcarea Dacia nu propagă VIOLENŢA, nu vă cheamă în Piaţă, nu promovează Petiţii, nu tratează cu „Societatea Civilă” aşa-zis apolitică (cei care susţin că nu fac politică, fac de fapt POLITICA STRUŢULUI, sau sunt MANIPULAŢI), respecta legile si Constitutia in vigoare, nu asculta şi nici nu ataca Puterea actuala, ci o IGNORA (atata vreme cat Puterea la randul ei respecta legile si Constitutia in vigoare la orice moment dat), nu impune condiţionări de vârstă, de ordin religios, etnic, rasial, sexual, şamd., ci promovează RAŢIONALITATEA, CUNOAŞTEREA, EVOLUŢIA SPIRITUALĂ, MERITUL POZITIV şi LOIALITATEA PENTRU INTERESUL NAŢIONAL ca parte complementară a INTERESULUI GENERAL AL OMENIRII.
Mişcarea Dacia NU SE GRĂBEŞTE, nu va sări Etape, ci aşteaptă CONJUNCTURILE FAVORABILE scopului nostru. Acestea nu sunt „coapte” încă.
Mişcarea Dacia are o experienţă de peste 7 ani şi e integrată în MIŞCAREA ILUMINISTĂ GLOBALĂ, fără a fi însă condiţionată pe PROPRIA CALE. Aportul nostru se vrea CONSTRUCTIV şi ţine cont de SPECIFICUL şi INTERESUL NAŢIONAL.
Constituiţi ACADEMII ILUMINISTE, ca primă fază de organizare/informare pentru a ajunge la O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, pentru a realiza:
„Ω NOUĂ LUME” pornind de la principiul fundamental:
„OPORTUNITĂȚI EGALE PENTRU TOȚI COPIII”