joi, 11 aprilie 2013

FORMULAR DE ADEZIUNE LA MIȘCAREA DACIA


Lista semnaturilor membrilor fondatori ai
MISCARII DACIA
LOCALITATEA : .........................................
JUDETUL: .....................................................
TARA: ............................................................

Nr.
Crt.
NUME SI PRENUME
DATA
NASTERII
ADRESA
CI/BI /PASS
SERIA SI
NUMARUL
CNP
SEMNATURA
12345678910Prezenta lista este act public, a fost intocmita conform dispozitiilor Legii Partidelor Politice nr.14/2003 R si se afla sub incidenta art.292 din Codul Penal. Este interzisa semnarea de catre o persoana pe mai multe liste . Semnatarii prezentei liste sunt membri fondatori ai MISCARII DACIA, iar prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora va fi facuta numai in scopul infiintarii MISCARII DACIA, si in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.

DECLARATIE
Subsemnatul......................................................, domiciliat in..............................................................................., nascut la data de …................, in localitatea………….......................………, judetul……….....…………., posesor al……, seria……, nr………….., CNP …….....…….....……….., declar pe propria raspundere ca toate datele si semnaturile cuprinse in prezenta lista, care are un numar de……. pozitii, corespund realitatii.
Semnatura                                                                  Data                                                                                 Localitatea

Niciun comentariu: