vineri, 22 martie 2013

MANIFESTUL MIŞCĂRII DACIA
MANIFESTUL
MIŞCĂRII DACIAPornind de la intenţia noastră de căpătâi de a proiecta o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, Mişcarea Dacia militează de la A la Z, pentru :

(a) Completarea şi menţinerea UNITĂŢII NAŢIONALE cu accent deosebit pe ELIMINAREA CONSECINŢELOR PACTULUI NAZISTO-COMUNIST RIBBENTROP-MOLOTOV.
(b) Implementarea conceptului : MUNCĂ MAI PUŢINĂ, EFICIENTĂ ŞI PENTRU TOŢI.
(c) Implementarea conceptului : NICI O AVERE ILICITĂ, sau dobândită abuziv după 1989.
(d) Implementarea conceptului : ŞANSE EGALE PENTRU EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE sub garanţia exclusivă a Statului.
(e)  Implementarea conceptului de ETICĂ SOCIO-ECONOMICĂ, prin stabilirea unei GRILE DE SALARIZARE şi a unui SALARIU MINIM care sa asigure un trai decent.
(f)  Impostarea unor LARGI AUTONOMII LOCALE, pentru realizarea unui STAT PUTERNIC.
(g) Realizarea REGIONALIZĂRII pe baza caracteristicilor teritoriului şi a ocupaţiilor specifice.
(h) Schimbarea STRATEGIEI NAŢIONALE DE APĂRARE prin întărirea rolului de APĂRARE CIVILĂ PENTRU CAZURI DE NECESITATE şi prin adaptarea la NOUA POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ DE PRIETENIE CU TOATE POPOARELE ŞI DE NEAMESTEC ÎN TREBURILE INTERNE ALE ACESTORA.
(i)  Implementarea unei NOI POLITICI REGIONALE în arealul centro-european, ca o garanţie a echilibrului geo-strategic est-vest.
(j)  Garantarea PROPRIETĂŢII PRIVATE, cu subordonarea acesteia INTERESULUI NAŢIONAL.
(k) RECUPERAREA TUTUROR RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE ÎNSTRĂINATE.
(l) CONFLUENŢA TUTUROR BĂNCILOR într-o unică BANCĂ NAŢIONALĂ.
(m) Realizarea DOCUMENTULUI UNIC PERSONAL, în care să fie specificată şi ETNIA de apartenenţă.
(n) Implementarea unui nou concept de HABITAT (independenţă energetică, materiale ecologice, redimensionarea treptată a marilor aglomerări urbane, reducerea transportului pe cauciuc, stimularea transportului în comun, reducerea dependenţei de combustibilii fosili, stimularea comerţului electronic, internetizare generală pe bandă largă, etc.)
(o) Stimularea puternică a AGRICULTURII BIOLOGICE cu caracter naţional, independente de marile corporaţii chimico-alimentare.
(p) Descurajarea puternică a BUNURILOR şi SERVICIILOR FUTILE şi încurajarea DEZVOLTĂRII SUSTENABILE şi a producerii de bunuri cu durată îndelungată de folosinţă.
(r) Asigurarea INDEPENDENŢEI ALIMENTARE prin eliminarea importurilor de produse ce se pot procura din interior, în paralel cu un COMERŢ EXTERIOR conform conceptului de MARFĂ CONTRA MARFĂ (troc) şi o PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ ECOLOGICĂ în stare să satisfacă toate necesităţile interne, numai excedentul urmând a fi pus în circulaţie pe pieţele externe.
(s) Reformarea CODURILOR JURIDICE şi a SISTEMULUI JUDICIAR pe baza „legilor pâmăntului”, pentru eliminarea ambiguităţilor şi timpilor lungi de judecată, ce sunt caracteristice actualului sistem.
(t) O nouă POLITICĂ A FAMILIEI, care să asigure o dezvoltare sănătoasă a Naţiunii şi care să responsabilizeze (inclusiv penal) PĂRINŢII... prea mulţi copii abandonaţi, subnutriţi, neşcolarizaţi, afectaţi de boli cândva eradicate, pradă a „vânzătorilor de carne”, etc. Ei sunt VIITORUL NAŢIEI şi merită ATENŢIE MAXIMĂ !!!
(u) Susţinerea acestor principii şi obiective în cadrul tuturor formelor de organizare suprastatală în care România este prezentă.
(v) Schimbarea sistemului electoral, pentru asigurarea REPREZENTĂRII COMPETENTE şi TERITORIALE şi pentru reducerea drastică a APARATULUI DE STAT.
(w) Anularea tuturor taxelor, impozitelor, contribuţiilor etc. şi introducerea zeciuelii, un singur impozit în mărime de 10% aplicat fără nici o excepţie la absolut orice încasare efectuată pe teritoriul ţării.
(x) Promovarea în toate domeniile de activitate a SPIRITULUI OPEN SOURCE.
(z) Schimbarea denumirii ţării în DACIA şi schimbarea Imnului Naţional şi a celorlalte simboluri naţionale.

5 comentarii:

Anonim spunea...

IDEIA FUNDAMENTALA A MISCARII DACIA ESTE=1=tara DACIA -iar noi DACI SI EMITEREA O.GUV. PENTRU CA BASARABIA IMPREUNA CU NOI SA PURTAM NUMELE NOSTRU MILENAR =DACIA=/////=2=LG. IMPOZITARI AVERILOR SI CONFISCAREA CELOR ILICITE..

cet. dac ca spunea...

IN FINAL dupa dezbaterii programul va fi numerotat 1..2..3..ex. primul comentariu foarte bine a punctat..adaug =3=partidul trebuie sa poarte numele ..DACIA UNITA ..CONSEMNIND FAPTUL CA IN FAPT DACII BASARABI SINT UNITI CU NOI PRIN Testamentul Unirii de la 1918..urmind ca prin O.GUV.SA O INTEGRAM [sau lg. votata in parlament]===CER ANUNTAREA unui loc unde sa ne intilnim acum de sf. paste=E perfect adevarat=Dacia a Inviat=amin.DL BILIS=4= DESCHIDETI BLOG PE GUGAL =DACIA DACI=..va fi ceva colosal pt. romani.amin.

CALUSARU GEO spunea...

Cet .dac CALUSARU ION..MAI ADAUG CA PUNCTUL b=sa parte specific de LEGE A MUNCII CONFORM PRINCIPIULUI LA ACEIASI cantitate calitate in acelesi cohnditii pe aceiasi treapta a importantei ec-soc. cu aceiasi pregatire Retributie egala//...CONSIDER CA PROGRAMUL TREBUIE MULT- F. MULT CONDENSAT SI STIINTIFIC FUNDANENTAT SI ELABORAT=EX=REZULTATELE GENETICE HAMBURG =SINT BAZA LEGALA A PARTIDULUI..e marea voga a poporului ..acum doar raufacatorii clampanitori mai guitaie..GENETICA Hamburg a lovit letal teza falsa a romanizarii cu care am fost indobitociti in tinerete DE Sc. ardeleana..am 70 de ani doamne iarta-ma ca am pacatui crezin in ce alti ne impuneau= FALSUL ISTORIC...PEDEPSESTE DOAMNE PE CEI RAU PROPAVADUITORI..AMIN[programul nici nu aminteste de=GENETICA HAMBURG=][precizez ca eu am comentat si amterior ..deci faceti un blog pe gugal cu teza DACIADACI.

Anonim spunea...

cei ce doresc sa faca miscarea DACIA UNITA sa dea anunt prin retelele cablu digi seltron etc..si cu un nr. de telefon apele repezi se string..succes..

sabin DACU spunea...

.. in prima urgenta=LEGEA ETNIILOR CU ISTORIA LOR PE ACESTE MELEAGURII ..ca se urca pe masa si de pe masa in cap si din capp..vz.recent cazul =SABINA ELENA =care este o fata DAKA frumoasa si noi daci o asemanam cu regina noastra TOMIRIS..sa auzim de bine daci si sa se bucure de recunostiinta noastra in curind..[programu se va dezbate punct cu punct..are lucruri noi dar bune..]